top of page

HR JURA MAGASINET

Ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift

HR JURA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger sig med tendenser inden for dansk ansættelses- og arbejdsret. HR JURA Magasinet indeholder en rækker artikler skrevet af de dygtigste og mest anerkendte jurister og advokater. HR JURA Magasinet optager forskellige typer af artikler, herunder videnskabelige, orienterende, beskrivende eller debatterende.


Formål med HR JURA Magasinet er først og fremmest at give advokater, offentligt og privatansatte jurister, dommere, personaleansvarlige, ledere, (jura)studerende m.f. teoretisk baggrund, praktiske råd og indblik i en række ansættelses- og arbejdsretlige udfordringer.

18. NUMMER 2023

Antal sider:  64


ISSN:  2245-3989

 • Undersøgelsesformer i Danmark

 • Den nye barselslov - gode spørgsmål fra publikum

 • Indmeldelse i en arbejdsgiverforening med bestående særoverenskomst T

 • Bør arbejdsgiver selv nedsætte konventionalboden ud fra en rimelighedsvurdering? 

 • Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter - effektiv håndhævelse forudsætter omhu ved koncipering 

 • Ligebehandlingsloven - udvalgte problemstillinger

HR JURA FORSIDE - 18. nummer 2023.png

17. NUMMER 2022

Antal sider: 84

ISSN: 2245-3989

 • Arbejdsretlige paradokser

 • Arbejdsretlig identitet og omgåelse

 • Er der sket en praksisændring i forhold til virksomhedsoverdragelsesloven?

 • Underbetaling af de uorganiserede lønmodtagere - den individuelle retsstilling i overenskomstforhold og det danske bodssystem 

 • Ytringsfriheden gælder da for alle

 • Dekomrumkrav i ansættelsesretten

 • Direktørers ansættelsesretlige stilling i lyset af EU-retten

 • De nye barselsregler

HR JURA FORSIDE - ENDELIG.png

16. NUMMER 2021

Antal sider: 81

ISSN: 2245-3989

 • Non-disclosure clauses in sexism and sexual harassment cases in the Nordics

 • #MeToo - og de mange ansættelsesretlige dilemmaer

 • Opsigelse af personalegoder

 • Konkurrencebegrænsende klausuler i ejer- og overdragelsesaftaler 

 • Kan en arbejdsgiver kræve, at en medarbejder bliver vaccineret?

 • Arbejdsgiver mulighed for at foretage vilkårsændringer - med fokus på Covid-19’s påvirkning 


HR JURA FORSIDE - 16. nummer 2021.png

15. NUMMER 2020

Antal sider:  76


ISSN:  2245-3989

 • Når juristen møder en shitstorm

 • Offentligt ansattes modtagelse af gaver og andre fordele

 • Status på 120-sygedagesreglen

 • Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ret til honorar

 • Fortabelse af bonus i lyset af funktionærlovens § 17a

 • Fravigelse af arbejdstidsreglerne om ugentligt fridøgn

 • En gennemgang af det nye whistleblowerdirektiv

 • De ansættelsesretlige problemstillinger ved indgåelsen af en fratrædelsesaftale

HR JURA FORSIDE - 15. nummer 2020.jpg

14. NUMMER 2019

Antal sider:  48


ISSN:  2245-3989

 • Løngab. Årsag til ulighed med også nøgle til ligestilling

 • Godtgørelse og udmålingsprincipper i lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, fortolkning af UfR 2018.763 H

 • Sexchikanebegreb under udvikling

 • Fortolkning af ansættelseskontrakter med henvisning til en kollektiv overenskomst

HR%20JURA%20Magasinet%2014_edited.jpg

13. NUMMER 2018

Antal sider:  58


ISSN:  2245-3989

Det 13. nummer indeholder artikler om bl.a. monisme og dualisme i dansk arbejdsret, virksomhedsoverdragelser i insolvenssituationen, det eu-retlige lønmodtagerbegreb og  mere.

Forside - 13. nummer 2018.png

12. NUMMER 2017

Antal sider:  46


ISSN:  2245-3989

Det 12. nummer indeholder artikler om bl.a. det danske bodssytem og den europæiske menneskerettighedskonvention, varsling af væsentlig vilkårsændring, konkurrenceklausuler og  mere.

12. nummer - forside.png

11. NUMMER 2017

Antal sider:  60


ISSN:  2245-3989

Det 11. nummer indeholder artikler om bl.a. adgang til helbredsoplysninger, loyalitetspligt efter bortvisning, ansættelsesklausuler, AJOS-sagen og meget mere.

HR%20JURA%20-%2011_edited.jpg

10. NUMMER 2016

Antal sider:  106


ISSN:  2245-3989

Det 10. nummer indeholder artikler om bl.a. dynamiske bestemmelser i kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, outsourcing, persondataforordning, arbejdsklausuler, foreningsfrihedsloven, medarbejderaktionærer og meget mere.

HR JURA 2016 - 10. nummer - forside.png

9. NUMMER 2016

Antal sider:  86


ISSN:  2245-3989

Det 9. nummer indeholder artikler om bl.a. persondataforordning, overvågning af medarbejderes brug af e-mail og mobiltelefon, handicapbeskyttelsen, tabsopgørelse og modregning, vikarloven, udstationering, udlån af tjenestemænd og meget mere.

9. nummer 2016 forside MASTER.png

8. NUMMER 2016

Antal sider:  52


ISSN:  2245-3989

Kollektive overenskomster i forbindelse med fusioner og transaktioner mellem koncernforbundne selskaber
- arbejdsretlig identetitet og omgåelse.

HR JURA 8. nummer 2016 - forside.png

7. NUMMER 2015

Antal sider:  70


ISSN:  2245-3989

Det 7. nummer indeholder artikler om bl.a. tjenstlige forhør i tjenestemandssager, klausulloven, markedsføringsloven, HR-jura som ledelsesværktøj, psykisk arbejdsmiljø, beskyttelsen af gravide ved stillingsnedlæggelse og meget mere.

7. nummer 2015 - forside.jpg

6. NUMMER 2015

Antal sider:  70


ISSN:  2245-3989

Det 6. nummer indeholder artikler om bl.a. konfliktretten og dennes begrænsninger, offentlig regulering og kollektive overenskomster, ledelsesrettens grænser, adgangen for tilbagesøgning af for meget udbetalt løn, konkurrenceklausuler, kønsopdelt lønstatistik, spørgsmålet om ret til løn i en opsigelsesperiode, der er sammenfaldende med ulønnet forældreorlov, og meget mere.

6. nummer 2015 - forside.jpg

5. NUMMER 2014

Antal sider:  70


ISSN:  2245-3989

Det 5. nummer indeholder artikler om bl.a. uddannelsesaftaler, overvejelser ved Bring Your Own Device (BYOD), fratrædelsesaftaler og deres gyldighed, konulentaftaler, passivitet i forbindelse med bortvisninger, 120-sygedages reglen, loyalitet og rapporteringspligt og meget mere.

5. nummer 2014 - forside.jpg

4. NUMMER 2013

Antal sider:  80


ISSN:  2245-3989

Det 4. nummer indeholder artikler om bl.a. fratrædelsesaftaler, tabsbegrænsningspligt, ytringsfrihed, vikarloven mm.


Derudover er der medtaget tre artikler om kontrolforanstaltninger, herunder om e-cigaretter, forebyggelse af medarbejderes konkurrencehandlinger, og om grænsen mellem den lovlige og ulovlige kontrol.

4. nummer 2013 - forside.jpg

3. NUMMER 2013

Antal sider:  82


ISSN:  2245-3989

Det 3. nummer indholder artikler om bl.a. aldersdiskriminaion, diksrimination pga. handicap, de juridiske rammer om rekrutering, konfliktrettens fremtid mm.


Derudover indeholder  numeret en række artikler indenfor tema "Krisestyring og nedskæringer".

3. nummer 2013 - forside.jpg

2. NUMMER 2012

Antal sider:  112


ISSN:  2245-3989

Det andet nummer af HR JURA Magasinet udgives som en særudgave. Dette nummer omhandler nemlig virksomhedsoverdragelser og de personalejuridiske udfordringer, forbundet med virksomhedsoverdragelser.


Det er hensigten, at det andet nummer skal fungere som et detajleret, men overskueligt redskab til forståelsen af de mange forskellige forhold, der bør tages i betragtning, når man håndterer spørgsmål om overdragelse af personale.

2 nummer 2012 - forside.jpg

1. NUMMER 2020

Antal sider:  64


ISSN:  2245-3989

Det første nummer af HR JURA Magasinet indeholder artikler om bl.a. sociale medier og arbejde, konkurencebegrænsende klausuler, voldgiftsklausuler i lederkontrakter, advarsler og advarslernes betydning i ansættelsesforhold mm.

1 nummer 2012 - forsideAntal sider- 64
bottom of page